T1/T2软件包

T1/T2 软件包:>>>点击下载      提取密码:r462


------->>>>>>>>   T1、T2 升级方法   <<<<<<<-------------链接: 密码:


    1. 下载升级软件到U盘的根目录;(zip压缩格式,不需要解压!!!!!!

    2. 拔掉泰信盒子电源,将U盘插入到泰信盒子上;

    3. 按住T1/T2h盒子左前方的待机键,重新插上盒子电源;(或者以不少于每秒一次的速度不停按待机键)

    4. 进入软件升级界面,根据提示选择U盘中的软件升级包;

    5. 升级完成后,泰信盒子启动,进入主页,正常使用泰信盒子即可。

注:如果根据上述方法不能进入升级页面,可选择通过遥控器按键进行升级,将上述步骤3替换为:  3. 重新插上电源,同时以每秒一次的速度按遥控器上的右方向键。

  ****************************************************************         注意事项         ***************************************************
    *  1. X1、X2软件不通用,升级时需选择对应的软件升级包;                                                                                                           
  *                                                                                                                                                                                                        
  *  2. 升级文件名称中标有“机器号码”的,仅适用于该号码对应的机器;  没有标注“机器号码”的,适用于本机型所有机器。        
  *                                                                                                                                                                                                      
  *  3. 如果盒子不能识别U盘,请将U盘重新格式化为“FAT32”格式文件系统。                                                                                                  
  ****************************************************************************************************************************************

  官方QQ群:418669104(泰信官方客服群

点击下载
联系我们 | 客户反馈 | 法律声明 | 网站统计
©山东泰信电子股份有限公司
鲁ICP备06027107号 鲁公网安备 37010102000429号