X1/X2软件包

X1/X2 软件包:>>>点击下载      提取密码:j2b3


------->>>>>>>>   X1、X2 升级方法   <<<<<<<---------

    1. 下载升级软件到U盘的根目录;(
zip压缩格式,不需要解压!!!!!!

    2. 拔掉泰信盒子电源,将U盘插入到泰信盒子上;

    3. 重新插上盒子电源,同时以不少于每秒一次的速度按遥控器上的 右键;(不要一直摁住不放)

    4. 进入软件升级界面,根据提示选择U盘中的软件升级包;

    5. 升级完成后,泰信盒子启动,进入主页,正常使用泰信盒子即可。 


  ****************************************************************         注意事项         ***************************************************
  *                                                                                                                                                                                                         
  *  1. X1、X2软件不通用,升级时需选择对应的软件升级包;                                                                                  
  *                                                                                                                                                                                                    
  *  2. 升级文件名称中标有“机器号码”的,仅适用于该号码对应的机器;  没有标注“机器号码”的,适用于本机型所有机器。        
  *                                                                                                                                                                                                  
  *  3. 如果盒子不能识别U盘,请将U盘重新格式化为“FAT32”格式文件系统。                                                                               
  *                                                                                                                                                                                                  
  ****************************************************************************************************************************************

  官方QQ群:418669104(泰信官方客服群

点击下载
下一篇: T1/T2软件包
联系我们 | 客户反馈 | 法律声明 | 网站统计
©山东泰信电子股份有限公司
鲁ICP备06027107号 鲁公网安备 37010102000429号